Stabilné zázemie pre rozvoj

Kvôli čoraz výraznejšej medzinárodnej expanzii spoločností Delta-Truck Kft. a Viarent Kft. sa v záujme efektívnejšieho fungovania stala nevyhnutnou optimalizácia, štandardizácia a modernizácia obchodných procesov tejto skupiny firiem. Preto sa tieto dve spoločnosti dohodli so spoločnosťou SAP Hungary Kft. na zavedení systému riadenia spoločnosti a podpory predaja.

Publikovaný:


Dcérske spoločnosti maďarskej spoločnosti Delta-Truck Kft., ako aj spoločnosti Viarent Kft. pôsobia aj na Slovensku, v Česku, Rakúsku a vo Francúzsku, a medzi plánmi do blízkej budúcnosti sa nachádza aj vstup na rumunský trh a ďalšie západoeurópske trhy. Jednak je tento rast dôvodom na výrazný rozvoj informačných technológií v rámci skupiny firiem, na druhej strane by však vedenie chcelo, aby mali do konca roka 2024 zavedený moderný, automatizovaný systém, ktorý by uľahčením práce zamestnancov a podporou prípravy rozhodnutí mohol zefektívniť fungovanie spoločností.

Moderné riadenie spoločnosti a podpora predaja

„V rámci nášho veľkolepého projektu v spolupráci so spoločnosťou Delaware Consulting Hungary Kft. zavedieme systém riadenia spoločnosti založený na riešení SAP S4HANA Public Cloud a systém podpory predaja SAP Customer Experience (SAP CX). S pomocou skúsených poradcov prepracujeme naše obchodné procesy a postavíme ich na štandardizované základy s minimalizáciou rizík a maximalizáciou informačnej bezpečnosti. Počas zavádzania zmien budeme našich kolegov podporovať v prechode na nový systém, budeme sa snažiť rozptýliť ich pochybnosti, ba čo viac, zapojíme do projektu aj ich samých.

A naši zákazníci si budú môcť užívať mnohé výhody efektívnejšieho fungovania. Napríklad sa zrýchli ich obsluha a fakturácia, pri prenájme bude zautomatizované odovzdávanie a vracanie vozidiel, a taktiež plánujeme vytvoriť nový zákaznícky portál, prostredníctvom ktorého budú užívatelia zadávať aj nový záujem o prenájom” – povedal Zsolt Pallanki, ekonomický riaditeľ spoločnosti Delta-Truck Kft.

Zdieľať

Ford Trucks dosiahol ďalší míľnik

Spoločnosť Ford Trucks si pripísala ďalší významný projekt v oblasti udržateľných dopravných technológií, čím sa opäť priblížila k dosiahnutiu cieľa v podobe uhlíkovej neutrality. Potom, čo spoločnosť Ford Trucks minulý rok naštartovala svoj jednovalcový výskumný vodíkový motor, teraz úspešne zrealizovala prvú aktiváciu viacvalcového motora H2-Ecotorq poháňaného vodíkom.

Ford Trucks pokračuje v silnom raste v Európe

Spoločnosť Ford Trucks pokračuje vo svojom globálnom raste a vstúpila do Holandska, jedného z kľúčových európskych trhov. Ford Trucks ponúkne širokej zákazníckej základni v Holandsku efektívne a technologické riešenia s vozidlami, ako je F-MAX a nový rad F-LINE, ktorý vyniká technológiou konektivity.

Tri desaťročia úspechu

Tento rok oslavuje tridsiate výročie vedúci hráč na trhu prenájmu úžitkových vozidiel, spoločnosť VIARENT. V našej krajine bola priekopníkom v poskytovaní tejto služby a svojimi neustálymi inováciami je odvtedy lídrom v danej oblasti, teraz už aj na medzinárodnej úrovni. Pri tejto výnimočnej príležitosti sme sa rozprávali s Petrom Stefkóm, vedúcim koncernu Delta-Truck o službách, minulosti, … Continued

Prekvapenie z Turecka

Už nejaký čas sa špekulovalo o predstavení sólo verzií nových ťažkých nákladných vozidiel Ford Trucks. Chvíľu to vyzeralo, že by mohlo ísť o ďalšie modely radu F-Max, ale turecký výrobca prekvapil a prišiel s novým radom vozidiel F-Line. Ten nahrádza súčasný rad Cargo.