Stabilné zázemie pre rozvoj

Kvôli čoraz výraznejšej medzinárodnej expanzii spoločností Delta-Truck Kft. a Viarent Kft. sa v záujme efektívnejšieho fungovania stala nevyhnutnou optimalizácia, štandardizácia a modernizácia obchodných procesov tejto skupiny firiem. Preto sa tieto dve spoločnosti dohodli so spoločnosťou SAP Hungary Kft. na zavedení systému riadenia spoločnosti a podpory predaja.

Publikovaný:


Dcérske spoločnosti maďarskej spoločnosti Delta-Truck Kft., ako aj spoločnosti Viarent Kft. pôsobia aj na Slovensku, v Česku, Rakúsku a vo Francúzsku, a medzi plánmi do blízkej budúcnosti sa nachádza aj vstup na rumunský trh a ďalšie západoeurópske trhy. Jednak je tento rast dôvodom na výrazný rozvoj informačných technológií v rámci skupiny firiem, na druhej strane by však vedenie chcelo, aby mali do konca roka 2024 zavedený moderný, automatizovaný systém, ktorý by uľahčením práce zamestnancov a podporou prípravy rozhodnutí mohol zefektívniť fungovanie spoločností.

Moderné riadenie spoločnosti a podpora predaja

„V rámci nášho veľkolepého projektu v spolupráci so spoločnosťou Delaware Consulting Hungary Kft. zavedieme systém riadenia spoločnosti založený na riešení SAP S4HANA Public Cloud a systém podpory predaja SAP Customer Experience (SAP CX). S pomocou skúsených poradcov prepracujeme naše obchodné procesy a postavíme ich na štandardizované základy s minimalizáciou rizík a maximalizáciou informačnej bezpečnosti. Počas zavádzania zmien budeme našich kolegov podporovať v prechode na nový systém, budeme sa snažiť rozptýliť ich pochybnosti, ba čo viac, zapojíme do projektu aj ich samých.

A naši zákazníci si budú môcť užívať mnohé výhody efektívnejšieho fungovania. Napríklad sa zrýchli ich obsluha a fakturácia, pri prenájme bude zautomatizované odovzdávanie a vracanie vozidiel, a taktiež plánujeme vytvoriť nový zákaznícky portál, prostredníctvom ktorého budú užívatelia zadávať aj nový záujem o prenájom” – povedal Zsolt Pallanki, ekonomický riaditeľ spoločnosti Delta-Truck Kft.

Megosztom másokkal

Prekvapenie z Turecka

Už nejaký čas sa špekulovalo o predstavení sólo verzií nových ťažkých nákladných vozidiel Ford Trucks. Chvíľu to vyzeralo, že by mohlo ísť o ďalšie modely radu F-Max, ale turecký výrobca prekvapil a prišiel s novým radom vozidiel F-Line. Ten nahrádza súčasný rad Cargo.

Chuťovky aj pohľad do budúcnosti

Ford Trucks sa už etabloval medzi silných hráčov, medzi nemeckými, švédskymi, talianskymi či holandskými už ponúka podobné limitované edície, zameriava sa aj na vlastný vývoj elektromobility a vstupuje aj do vývoja vodíkových pohonov.

Stabilné zázemie pre rozvoj

Kvôli čoraz výraznejšej medzinárodnej expanzii spoločností Delta-Truck Kft. a Viarent Kft. sa v záujme efektívnejšieho fungovania stala nevyhnutnou optimalizácia, štandardizácia a modernizácia obchodných procesov tejto skupiny firiem. Preto sa tieto dve spoločnosti dohodli so spoločnosťou SAP Hungary Kft. na zavedení systému riadenia spoločnosti a podpory predaja. Dcérske spoločnosti maďarskej spoločnosti Delta-Truck Kft., ako aj spoločnosti … Continued