Ford Trucks

Od oficiálneho importéra

DELTA-TRUCK – založená v roku 1991

Spoločnosť Delta-Truck založila svoju slovenskú dcérsku spoločnosť DELTA-TRUCK s. r. o. v roku 2013. Poslaním našej skupiny spoločností je byť najväčším a najsilnejším distribútorom a prenajímateľom vozidiel v strednej a východnej Európe a na základe týchto pevných základov expandovať do západnej Európy.

Prostredníctvom synergie predaja, popredajných služieb a prenájmu naša skupina spoločností ponúka riešenia pre takmer všetky prepravné výzvy. Našou filozofiou je poskytnúť dopravcom a iným dopravným spoločnostiam tie správne dopravné prostriedky a podmienky, či už ide o 3,5-tonovú elektrickú dodávku alebo 40-tonové nákladné vozidlo.

Naše motto: Ponúkame riešenie.