Spoločnosť Ford Trucks vyvinie prvý model F-MAX poháňaný palivovými článkami

Spoločnosť Ford Trucks zrýchľuje úsilie o dosiahnutie nulových emisií začlenením spoločnosti Ballard Power Systems medzi svojich strategických partnerov na dodávku a vývoj palivových článkov. Táto spolupráca je rozhodujúcim aspektom projektu ZEFES iniciovaného Európskou úniou v rámci programu Horizont Európa. Spoločnosť Ford Trucks si prostredníctvom tejto inovatívnej spolupráce kladie za cieľ vytvoriť svoje prvé vozidlo F-MAX poháňané palivovými článkami (FCEV).

Publikovaný:

Globálna značka ťažkých úžitkových vozidiel Ford Trucks nadviazala partnerstvo so spoločnosťou Ballard Power Systems s cieľom vyvinúť model F-MAX poháňaný palivovými článkami (FCEV) ako súčasť projektu EÚ ZEFES (ekosystém nákladnej dopravy s nulovými emisiami) v rámci programu Horizont Európa, čo predstavuje projekt logistiky s nulovými emisiami, na ktorom sa spoločnosť Ford podieľa s víziou hľadania budúcich riešení v oblasti dopravy. Spoločnosť Ford Trucks bude v rámci tohto projektu spolupracovať so spoločnosťou Ballard v oblasti dodávok a vývoja palivových článkov.

Spoločnosť Ballard Power Systems so sídlom v Kanade a spoločnosť Ford Trucks podpísali vyhlásenie o zámere, ktoré obsahuje úvodnú objednávku na nákup dvoch motorov FCmove™-XD 120 kW poháňaných palivovými článkami, ktorých dodávka je plánovaná v roku 2023.

Spoločnosť Ford Trucks je na čele vývoja udržateľných technológií

Spoločnosť Ford Trucks plánuje vyvíjať a vyrábať model F-MAX poháňaný palivovými článkami v Turecku. F-MAX bude predstavovať prvé vozidlo spoločnosti Ford Trucks poháňané palivovými článkami a očakáva sa, že sa jeho prvé demonštračné jazdy na európskom koridore Ten-T začnú v roku 2025, čo je v súlade s cieľmi projektu ZEFES.

Spoločnosť Ford Trucks v súčasnosti po prvýkrát testuje spaľovanie vodíka vo vlastnom jednovalcovom výskumnom motore pre ťažké úžitkové vozidlá. V tejto súvislosti sa jej úspešne podarilo zvládnuť úvodné spustenie a zapaľovanie motora. Spoločnosť Ford Trucks je aj naďalej odhodlaná pokračovať vo vývoji motorov s cieľom dosiahnuť nulové emisie.

Model F-MAX, ktorý celý vyvinuli a vyrobili technici spoločnosti Ford Trucks, sa pozoruhodne presadil na medzinárodných trhoch tým, že získal ocenenie „International Truck of the Year“ za rok 2019, čo je jedno z najprestížnejších svetových ocenení pre úžitkové vozidlá.

V rámci plánu Generation F je spoločnosť Ford Trucks na čele významnej transformácie v oblasti ťažkých úžitkových vozidiel založenej na zavádzaní bezemisných, pripojených a autonómnych technológií. Spoločnosť prijala záväzok dosiahnuť nulové emisie vo výrobe ťažkých úžitkových vozidiel do roku 2040 s cieľom bojovať proti vplyvom zmeny klímy. Ako potvrdenie tohto záväzku spoločnosť Ford predstavila svoje 100 % elektrické nákladné vozidlo na veľtrhu dopravy IAA, ktorý sa konal v septembri 2022 v Hannoveri.

Projekt ZEFES je financovaný Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi a stanoviskami autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať stanoviská a názory Európskej únie alebo Európskej komisie. Európska únia ani udeľujúci orgán za ne nenesú zodpovednosť.

 

 

 

 

 

 

WebsiteLinkedInTwitter

Zdieľať

Tri desaťročia úspechu

Tento rok oslavuje tridsiate výročie vedúci hráč na trhu prenájmu úžitkových vozidiel, spoločnosť VIARENT. V našej krajine bola priekopníkom v poskytovaní tejto služby a svojimi neustálymi inováciami je odvtedy lídrom v danej oblasti, teraz už aj na medzinárodnej úrovni. Pri tejto výnimočnej príležitosti sme sa rozprávali s Petrom Stefkóm, vedúcim koncernu Delta-Truck o službách, minulosti, … Continued

Prekvapenie z Turecka

Už nejaký čas sa špekulovalo o predstavení sólo verzií nových ťažkých nákladných vozidiel Ford Trucks. Chvíľu to vyzeralo, že by mohlo ísť o ďalšie modely radu F-Max, ale turecký výrobca prekvapil a prišiel s novým radom vozidiel F-Line. Ten nahrádza súčasný rad Cargo.

Stabilné zázemie pre rozvoj

Kvôli čoraz výraznejšej medzinárodnej expanzii spoločností Delta-Truck Kft. a Viarent Kft. sa v záujme efektívnejšieho fungovania stala nevyhnutnou optimalizácia, štandardizácia a modernizácia obchodných procesov tejto skupiny firiem. Preto sa tieto dve spoločnosti dohodli so spoločnosťou SAP Hungary Kft. na zavedení systému riadenia spoločnosti a podpory predaja.