Naše prevádzky

Budapešť (HU)

Funguje ako predajná základňa Delta-Truck a VIARENT pre zákazníkov na dodávky a nákladné vozidlá do 18 ton a pre zákazníkov dlhodobého a krátkodobého prenájmu.

Prevádzkujeme tu moderný, technicky dobre vybavený servis pre malé vozidlá.