Senec (SK)

Funguje ako predajná základňa Delta-Truck a VIARENT. Odtiaľto obsluhujeme zákazníkov na ťahače, návesy, nákladné vozidlá a dodávky, ako aj našich dlhodobých a krátkodobých prenajímateľov. Naša spoločnosť je importérom produktov Ford Trucks a Kögel na Slovensku. Tu môžete vidieť skladové vozidlá a návesy pripravené pre zákazníkov.

Na tomto mieste vykonávame prípravu, odovzdávanie vozidiel a riešime záručné opravy.