Budaörs (HU)

Funguje ako predajná základňa Delta-Truck a VIARENT. Odtiaľto obsluhujeme zákazníkov na ťahače, návesy, nákladné vozidlá a dodávky, ako aj našich dlhodobých a krátkodobých prenajímateľov.

Naša spoločnosť je importérom produktov Ford Trucks, Kögel, Benalu, MEGA, Lamberet a Broshuis.

V našom areáli prevádzkujeme moderný, technicky dobre vybavený servis, karosársku dielňu a stanicu technickej kontroly pre vozidlá registrované v Maďarsku.

Funguje ako predajná základňa Delta-Truck a VIARENT pre zákazníkov na dodávky a nákladné vozidlá do 18 ton a pre zákazníkov dlhodobého a krátkodobého prenájmu.

Prevádzkujeme tu moderný, technicky dobre vybavený servis pre malé vozidlá.