Külföld

  • Ford Trucks rozširuje svoje pôsobenie na 48 trhov

    Spoločnosť Ford Trucks pokračuje v strategickom raste v Dánsku a po úspešnom vstupe na dôležité trhy napĺňa svoj cieľ expandovať do celej Európy. Po strednej, východnej a západnej Európe vstupuje spoločnosť Ford Trucks prostredníctvom Dánska na škandinávsky trh, čím sa celkový počet trhov pôsobenia zvýšil na 48.